RODINNÝ DŮM V MYSLÍKU U PALKOVIC

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 135 EX 24964/19
Odhadní cena: 727.200,- Kč
Nejnižší podání: 484.800,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 11.08.2021, 13:00
Expirace dražby: 11.08.2021, 13:30

Dražební jistota: 50.000,- Kč
Nejnižší podání: 484.800,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Frýdek-Místek
Obec: Myslík u palkovic

Popis:
Nemovité věci jsou představeny jinou stavbou Myslík č. p. 55, včetně pozemků, se kterými tvoří
jednotný funkční celek. Nemovité věci zapsané na LV č. 407 k. ú. Myslík se nachází v obci Palkovice.
Jedná se dvoupodlažní objekt se sedlovou střechou, umístěný ve svažitém terénu. Nosná konstrukce
je kombinovaná (zděná, dřevostavba). Exteriér domu je ve zhoršeném stavu. Fasáda objektu je provedena
v bílé barvě. První nadzemní podlaží je obloženo hnědým obkladem. Část štítové stěny je opatřena tmavým
dřevěným obkladem. Střešní krytina objektu je plechová. Na jižní straně objektu, v úrovni druhého nadzemního
podlaží, je umístěna terasa s hnědým dřevěným zábradlím, krytá střechou. Okna objektu jsou dřevěná s bílým
nátěrem, dveře jsou dřevěné s hnědým nátěrem. Hlavní vstup do objektu je umístěn
na severní straně objektu. Další vstup je možný dveřmi na východní straně a přes terasu. Objekt je napojen
na elektřinu. Vytápění je zajištěno kamny na tuhá paliva.
Interiér objektu je také ve zhoršeném stavu. Podlahovou krytinu tvoří keramická dlažba, v některých
místnostech linoleum a koberce. Stěny jsou v některých místnostech omítané a v některých obložené
dřevěným obkladem. Stěny v koupelně jsou obloženy keramickým obkladem. Interiérové dveře jsou z různých
materiálů v různých barevných odstínech, osazené v ocelových zárubních.
Zahrada domu je umístěna okolo objektu. Jedná se o svažitý pozemek porostlý vzrostlými stromy. Mimo vlastní
chaty se na pozemku nachází i plechová kolna nevýznamné hodnoty. Pozemek je oplocen pletivovým
a dřevěným plotem. Pozemek působí neudržovaným dojmem. Vstup na pozemek je umožněn kovovou
brankou. Vjezd osobním automobilem k objektu není možný. Parkování je možné na příjezdové cestě.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Chomutov, Mgr. Jan Peroutka   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.