OPAKOVANÁ DRAŽBA SPOLUVLASTNICKÉHO PODÍLU 1/3 POZEMKŮ V KAŠAVĚ U ZLÍNA

Aktuální stav dražby

aktivní - nové kolo

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 135 EX 4979/12 - 118
Odhadní cena: 51.200,- Kč
Nejnižší podání: 25.600,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 25.08.2021, 10:00
Expirace dražby: 25.08.2021, 10:30

Dražební jistota: 3.000,- Kč
Nejnižší podání: 25.600,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Zlín
Obec: Kašava u Zlína

Popis:
Pozemky jsou situovány v okrese Zlín, na okraji souvisle zastavěného území obce Kašava, v sousedství ČOV Kašava. Vzdálenost do centra obce je cca 1,3 km. V Obci Kašava je omezená občanská vybavenost, kompletní občanská vybavenost se nachází ve městě Zlín, vzdáleném cca 14 km. Dle LV č. 291 na pozemku stojí stavba bez čp/če, jiná st., bez LV. Znalec však na místním šetření zjistil, že se na pozemku žádná stavba nenachází. V územním plánu obce je pozemek zařazen mezi plochy smíšené obytné vesnické - územní rezerva, dle popisu v textové části územního plánu je zjevné, že se jedná o stavební pozemek (viz příloha č. 2). Na pozemku se nachází trvalé porosty různého druhu a stáří. Pozemky jsou v části svažité, v části rovinné.
Parc. č. st. 393 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 73 m2
Parc. č. 1781/3 ostatní plocha o výměře 41 m2
Parc. č. 1782/2 ostatní plocha o výměře 398 m2
Celková výměra pozemků činí 512 m2.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Chomutov, Mgr. Jan Peroutka   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.