OPAKOVANÁ DRAŽBA ZEMĚDĚLSKÉ STAVBY (BEZ POZEMKU) V NOVÉM MALÍNĚ NA P.Č. 2088/6

Aktuální stav dražby

aktivní - nové kolo

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 135 EX 512/09 - 275
Odhadní cena: 8.600,- Kč
Nejnižší podání: 4.300,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 02.09.2021, 10:00
Expirace dražby: 02.09.2021, 10:30

Dražební jistota: 500,- Kč
Nejnižší podání: 4.300,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Šumperk
Obec: Nový Malín u Šumperka

Popis:
Dražené stavby bez čp/če na pozemcích parc.č. 2088/5 a 2088/6 (pozemky jsou ve vlastnictví třetí osoby a nejsou předmětem tohoto ocenění) se nachází poblíž stavby rodinného domu č.p. 119. Jedná se o zemědělské stavby-hospodářské budovy. Oceňované budovy slouží k chovu domácího zvířectva a uskladnění zemědělských plodin.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Chomutov, Mgr. Jan Peroutka   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.