SPOLUVLASTNICKÝ PODÍL 1/4 ORNÉ PŮDY V DROŽDÍNĚ U OLOMOUCE

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 135 EX 44302/19-251
Odhadní cena: 19.000,- Kč
Nejnižší podání: 12.667,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 12.08.2021, 13:00
Expirace dražby: 12.08.2021, 13:30

Dražební jistota: 5.000,- Kč
Nejnižší podání: 12.667,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Olomouc
Obec: Droždín u Olomouce

Popis:
Dražené pozemky se nachází v okrese Olomouc, ve městě Olomouc, části Droždín, západně od zastavěného území, v lánu pole. Jedná se o zemědělské pozemky. Na pozemcích se nenachází žádné stavby, venkovní úpravy, ani trvalé porosty.
Parc.č. 221/66 druhu orná půda o výměře 2 605 m2
Parc.č. 1281/8 druhu ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 36 m2
Parc.č. 1282/20 druhu orná půda o výměře 1 859 m2
Celková výměra pozemků činí 4500 m2.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Chomutov, Mgr. Jan Peroutka   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.