RODINNÝ DŮM OKR. JIHLAVA - PODÍL 1/2

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 179 EX 347/21-54
Odhadní cena: 498.000,- Kč
Nejnižší podání: 332.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 18.08.2021, 09:00
Expirace dražby: 18.08.2021, 10:00

Dražební jistota: 100.000,- Kč
Nejnižší podání: 332.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Jihlava
Obec: Šimanov na Moravě

Popis:
Obec Šimanov se nachází v severozápadní části Českomoravské vrchoviny, 7 km od
sjezdu z dálnice D1(EXIT 104). Leží uprostřed pomyslného trojúhelníku měst Jihlava,
Humpolec a Pelhřimov na úpatí nejvyššího vrcholu celé oblasti vrchu Strážník s nadmořskou
výškou 713 m. Kopcovitý z velké části zalesněný terén v okolí obce s dalekými výhledy
(Javořice, Křemešník, Čeřínek, Velký Špičák) je přímo ideální pro pěší turistiku a toulky
přírodou.

Pozemky parc. č. st. 47 (zast. plocha a nádvoří), součástí je stavba pro bydlení
Šimanov čp. 4, parc. č. 49 (zahrada): leží při východním okraji zastavěného území obce
Šimanov, přístup a příjezd je přímo ze slepé místní komunikace se zpevněným povrchem
vedené po obecním pozemku od silnice II. tř. probíhající obcí.

Stavba pro bydlení Šimanov čp. 4 je bývalá zemědělská usedlost sestávající z obytné
části a hospodářské části. Obytná část je rodinný dům - zděná přízemní stavba s půdním
prostorem pod sedlovou střechou s krytinou z osinkocementových šablon. Obsahuje údajně
byt 2+1 s příslušenstvím (koupelna a záchod). Okna jsou 3 ks plastová s izolačním zasklením,
2 ks dřevěná špaletová, vstupní dveře plastové. V koupelně je údajně vana. Bližší údaje se
nepodařilo zjistit. Stáří stavby není zjištěno, předpokládám stav spíše zhoršený bez výrazných
stavebních úprav či modernizací, podstandardní konstrukční provedení i vybavení, údržba
prováděna pouze v nezbytném rozsahu. Hospodářská část navazuje na obytnou část od
západu a lomí se kolmo k jihu, obsahuje zřejmě bývalý chlév a stodolu. Zděná přízemní
stavba s půdním prostorem pod sedlovou střechou s krytinou z osinkocementových šablon.
Chlév má dřevěné svlakové dveře, stodola 3 dřevěná vrata. Bližší údaje se nepodařilo zjistit.
Stáří stavby zřejmě shodné jako obytná část, předpokládám stav horší než obytná část.
Výměry: obytná část: zastavěná plocha 92 m2, započitatelná podlahová plocha: 74 m2
hospodářská část: zastavěná plocha 187 m2
Inženýrské sítě: připojená je elektřina, veřejný vodovod a kanalizace; jiné sítě nejsou
dostupné.

Příslušenství:
- vedlejší stavba – navazuje na jihovýchodní roh obytné části, přízemní se sedlovou střechou a
krytinou z osinkocementových šablon, ve zhoršeném stavu, zastavěná plocha 28 m2,
- venkovní úpravy – přípojky k inž. sítím, zpevněné plochy, zemní sklep se zastřešením s
plechovou krytinou (ve špatném stavu).
Pozemky: parc. č. st. 47 (zastavěná plocha a nádvoří – 906 m2) - částečně zastavěný výše
uvedenými stavbami včetně příslušenství, částečně tvoří dvůr a zahradu; parc. č. 49 (zahrada
– 301 m2) - užíván jako předzahrádka ve funkčním celku výše uvedenými stavbami, porostlý
trvalými porosty – běžné dřeviny.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Žďár nad Sázavou, Mgr. Zdeněk Ráček   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.