RODINNÝ DŮM OKR. VSETÍN - PODÍL 1/6 NOVÝ TERMÍN

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 179 EX 202/21-44
Odhadní cena: 222.000,- Kč
Nejnižší podání: 148.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 18.08.2021, 10:00
Expirace dražby: 18.08.2021, 11:00

Dražební jistota: 50.000,- Kč
Nejnižší podání: 148.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Vsetín
Obec: Vidče

Popis:
Na nemovitosti váznou věcná práva zatěžující nemovitost - věcné břemeno bytu a věcné břemeno spoluužívání. Oprávněný z věcných břemen Jan Volek již zemřel, věcné břemeno k jeho osobě tak zaniklo.


Rodinný dům Vidče čp. 383 je zděná částečně podsklepená stavba se dvěma nadzemními
podlažími s nízkým půdním prostorem pod sedlovou střechou s plechovou a taškovou
krytinou. Prostorově dům obsahuje 2 byty (v přízemí 3+1 s přísl., v podkroví 3+1 s přísl.) se
společným vchodem a podsklepením. Společné je ústřední teplovodní vytápění s kotlem na
tuhá paliva a litinovými radiátory a ohřev teplé vody v kombinovaném bojleru (el. a kotel).
Okna jsou dřevěná špaletová, dveře dřevěné hladké, podlahy tvoří povlaky (koberce, lino),
desky na bázi dřeva, resp. dlažby. V koupelnách je obložená vana, umyvadlo a obklady stěn;
záchody jsou standardní splachovací, bez obkladů stěn v přízemí. V kuchyních je běžná linka
s dřezem a sporák. Stavba je stará přibližně 65 – 70 roků, je v původním stavu bez výrazných
stavebních úprav či modernizací, údržba prováděna pouze v nezbytném rozsahu.
Dispozice: přízemí: 3 pokoje, kuchyň, koupelna, záchod,
podkroví: 3 pokoje, kuchyň, koupelna se záchodem,
podzemní podl.: kotelna
Stav stavby: přízemí v průměrném stavu odpovídajícím stáří bez výrazných stavebních úprav
či modernizací, podkroví je ve zhoršeném neudržovaném stavu (tzv. „vybydlený stav“) –
koupelnu nelze využívat, střechou místě zatéká.
Výměry: zastavěná plocha 95 m2, započitatelná podlahová plocha: 175 m2
Inženýrské sítě: připojená je elektřina, jiné sítě nejsou dostupné; voda je odebírána spolu
se sousední nemovitostí z vlastní studny umístěné na cizím pozemku jižně od oceňované
nemovitosti; odpadní vody z kanalizace jsou svedeny do septiku umístěném na oceňovaném
pozemku.


Příslušenství:
- vedlejší stavba (pergola) - samostatná stavba, dřevěná, polootevřená, přízemní,
nepodsklepená s nízkou sedlovou střechou s plechovou krytinou,
- kotec pro psa – samostatná stavba bez základů, dřevěná, polootevřená, přízemní,
nepodsklepená s pultovou střechou s plechovou krytinou,
- venkovní úpravy - přípojka elektřiny, studna (na cizím pozemku) s přívodem vody,
zpevněné plochy, kanalizační jímka s připojením
Pozemky: parc. č. st. 201/3 (zastavěná plocha a nádvoří - 242 m2) - částečně zastavěný
rodinným domem a stavbami v příslušenství, částečně tvoří dvůr a zahradu; parc. č. 1665/3
(trvalý travní porost – 558 m2) - užíván ve funkčním celku s rodinným domem, porostlý
trvalými porosty – běžné dřeviny.
Charakteristika pro porovnání:
Obec: obec Vidče (cca 1760 obyv)
spadá pod obec s pověřeným obecním úřadem a obec s rozšířenou působností Rožnov
pod Radhoštěm
Dopravní dostupnost: silnice III. tř., autobus
Inž. sítě v místě: elektřina
Infrastruktura obce: rozšířená vybavenost
Druh budovy, počet podlaží (podzemních/nadzemních): rodinný dům, 3 (1/2)
Počet bytů/velikost: 2 / 2x (3+1)
Konstrukční řešení budovy: zděná stavba, sedlová střecha
Parametry stavby: zastavěná plocha 95 m2, započitatelná podlahová plocha: 175 m2
Stáří: přibližně 65 - 70 let
Stav a kvalita stavby: přízemí v průměrném stavu odpovídajícím stáří bez výrazných
stavebních úprav či modernizací, podkroví je ve zhoršeném neudržovaném stavu (tzv.
„vybydlený stav“) – koupelnu nelze využívat, střechou místě zatéká

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Žďár nad Sázavou, Mgr. Zdeněk Ráček   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.