DRAŽBA ID 5/8 POZEMKŮ V OBCI PŘEŠTĚNICE, OKRES PÍSEK

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 097 EX 6643/11
Odhadní cena: 52.112,- Kč
Nejnižší podání: 34.741,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 08.09.2021, 09:00
Expirace dražby: 08.09.2021, 09:30

Dražební jistota: 10.000,- Kč
Nejnižší podání: 34.741,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Písek
Obec: Přeštěnice

Popis:
Předmětem dražby je podíl 5/8 pozemků parc. č. 768, parc. č. 769, parc. č. 770/1 a parc. č. 770/2 v katastrálním území Držkrajov, obec Přeštěnice, okres Písek. Pozemky se nacházejí poblíž silnice I.třídy, která vede směr město Tábor. Přístup k nim je po zpevněné komunikaci, která je tvořená štěrkodrtí. V tuto chvíli nejsou pozemky udržované. Přes parc. č. 769, parc. č. 770/1 a parc. č. 770/2 vede zákonné věcné břemeno vzdušného vedení vysokého napětí. Pozemky tvoří jeden funkční celek, a tak také budou s příslušenstvím a součástmi (žádné nebyly zjištěny) draženy.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Brno - město, JUDr. Karel Urban   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.