ID. 1/6 RODINNÉHO DOMU ROSTĚNICE-ZVONOVICE, OKR. VYŠKOV

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 114 EX 1313/08-160
Odhadní cena: 460.000,- Kč
Nejnižší podání: 306.667,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 25.08.2021, 10:00
Expirace dražby: 25.08.2021, 11:00

Dražební jistota: 150.000,- Kč
Nejnižší podání: 306.667,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Vyškov
Obec: Rostěnice-Zvonovice

Popis:

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Vyškov, Mgr. Zuzana Komínková   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.