POZEMKY SE STAVBOU OKR. OPAVA

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 179 EX 846/19-163
Odhadní cena: 1.150.000,- Kč
Nejnižší podání: 766.667,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 23.08.2021, 09:00
Expirace dražby: 23.08.2021, 10:00

Dražební jistota: 100.000,- Kč
Nejnižší podání: 766.667,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Opava
Obec: Kobeřice

Popis:
- stavba bez č.p./č.ev., jiná stavba - součástí pozemku p.č. 977/2
- stavba bez č.p./č.ev., zem. stavba - součástí pozemku p.č. 977/3
- pozemek p.č. 977/2 - zastavěná plocha a nádvoří
- pozemek p.č. 977/3 – zastavěná plocha a nádvoří
Budova na parc.č. 977/2 je situována na rovinatém terénu a sousedí s rodinným domem na parc.č. 977/1. Přes tuto parcelu je umožněn i přístup ke všem oceňovaným budovám.
Jedná se o částečně podsklepenou, přízemní stavbu s půdou. Vstup je přes garáž přístupnou z ulice. Hlavní přístup je dveřmi ze dvora přes parcelu cizího vlastníka (parc.č. 977/1).
Přes dvůr (pozemek parc.č. 977/1) je přístup do další oceňované budovy na parc.č. 977/3 – hospodářské stavby a skladů. Tato stavba sousedí se zděnou stavbou na parc.č. 976.
Východní část tohoto objektu není zřejmě v souladu se zákresem v katastrální mapě a jeho skutečná plocha pravděpodobně zasahuje do parc.č. 977/1.
Budovy jsou připojeny na elektřinu. Rozvodná skříň s elektroměrem je umístěna na fasádě sousedního rodinného domu. Ostatní inženýrské sítě nejsou do budov zavedeny.
Technický stav: Dle odborného odhadu jsou budovy starší 80 let, jsou v průměrném stavebně technickém stavu s mírně zanedbanou údržbou.
Stavební řešení budovy na parc.č. 977/2:
Nosné konstrukce jsou zděné z cihel, vnitřní omítky jsou vápenocementové a vnější omítka břízolitová, keramické pásky. Stropy betonové, dřevěné, trámové. Střecha sedlová s dřevěným krovem, krytina živičná, s části osinkocementové šablony, klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Schody dřevěné. Dveře jsou dřevěné, okna dřevěná zdvojená, dvojitá. Podlahy betonové a prkenné. Vytápění kotlem na tuhá paliva umístěným ve sklepě, elektroinstalace 220/380 V. Chybí rozvody vody, kanalizace.
Dispozice budovy na parc.č. 977/2:
1.PP – schodišťový prostor, chodba, kotelna, elektro rozvodna, sklad
1.NP – garáž, ruční dílna, kancelář, strojní dílna, schodišťový prostor, sklad
Stavební řešení budovy na parc.č. 977/3:
Nosné konstrukce jsou zděné ze škvárobetonových tvárnic a dřevěné. Stropy jsou dřevěné, trámové. Střecha sedlová s dřevěným krovem, krytina živičná, klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Vrata dvoukřídlá, dřevěná, okna dřevěná. Elektroinstalace 220/380 V.
Příslušenství
Příslušenství tvoří přípojka elektrické energie a budovy na parc.č. 977/3.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Žďár nad Sázavou, Mgr. Zdeněk Ráček   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.