PODÍL ID. 1/12 POZEMKŮ V OBCI ANENSKÁ STUDÁNKA, OKR. ÚSTÍ NAD ORLICÍ

Aktuální stav dražby

aktivní - nové kolo

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 160 EX 152/13-132
Odhadní cena: 18.600,- Kč
Nejnižší podání: 9.300,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 01.09.2021, 10:00
Expirace dražby: 01.09.2021, 10:20

Dražební jistota: 2.000,- Kč
Nejnižší podání: 9.300,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Ústí nad Orlicí
Obec: Anenská Studánka

Popis:

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Břeclav, Mgr. Marcela Petrošová   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.