SOUBOR MOVITÝCH VĚCÍ - VYBAVENÍ KANCELÁŘE SE ZDRAVOTNICKÝM ZAŘÍZENÍM

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 227 EX 1312/19
Odhadní cena: 12.510,- Kč
Nejnižší podání: 4.170,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 16.09.2021, 09:00
Expirace dražby: 16.09.2021, 10:00

Nejnižší podání: 4.170,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres:
Obec:

Popis:
Viz přiložená dražební vyhláška

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Brno-město,   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.