OPAKOVANÁ DRAŽBA POZEMKŮ, JEJICHŽ SOUČÁSTÍ JE STAVBA RD VČETNĚ ZAHRADY, O VEL. ID. 1/40 V OBCI TROUBELICE, OKRES OLOMOUC

Aktuální stav dražby

aktivní - nové kolo

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 097 EX 211/15
Odhadní cena: 12.000,- Kč
Nejnižší podání: 6.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 29.09.2021, 09:00
Expirace dražby: 29.09.2021, 09:30

Dražební jistota: 1.000,- Kč
Nejnižší podání: 6.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Olomouc
Obec: Troubelice

Popis:
Nemovitá věc je tvořena prostorově souvislým souborem tří pozemků, jejichž součástí je stavba rodinného domu a zahrada kolem tohoto rodinného domu včetně staveb tvořících příslušenství rodinného domu. Hlavní stavbou oceňované věci nemovité je samostatně stojící budova rodinného domu, číslo popisné 73. Tato stavba je sice v katastru nemovitostí vedena se způsobem využití zemědělská stavba, nýbrž ve skutečnosti má charakter rodinného domu.
K stáří stavby nejsou bližší informace, lze usuzovat více jak sto let. Rozsáhlejší rekonstrukce byla provedena v roce 1980, v roce 2002 byla modernizována kuchyně. Na pozemku parcelní číslo 116 se kromě budovy rodinného domu nachází samostatně stojící dřevěná vedlejší stavba. Ze severoseverovýchodu je k této vedlejší stavbě přistavěna drobná dřevěná přístavba.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Brno - město, JUDr. Karel Urban   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.