ID. 1/3 DOMU V DŘÍNOVĚ, OKR. MĚLNÍK

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 114 EX 266/12-219
Odhadní cena: 504.000,- Kč
Nejnižší podání: 336.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 21.09.2021, 10:00
Expirace dražby: 21.09.2021, 11:00

Dražební jistota: 20.000,- Kč
Nejnižší podání: 336.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Mělník
Obec: Dřínov

Popis:
Jedná se o pozemek p.č. st. 251 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 45 m2, jehož součástí je stavba
čp. 69, pozemek p.č. st. 250 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 17 m2, jehož součástí je stavba
bez čp/če a pozemky p.č. 19 (zahrada) o výměře 224 m2, p.č. 663/4 (ostatní plocha) o výměře 218 m2
a p.č. 663/12 (zahrada) o výměře 70 m2, to vše v k.ú. Dřínov, obec Dřínov, okres Mělník.
Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3.

Objekt čp. 69 vedený v katastru nemovitostí jako jiná stavba. Ve skutečnosti se jedná o samostatně stojící, přízemní, nepodsklepený objekt, který byl užívaný jako rodinný dům. Disposičně je členěn na obytnou místnost s kuchyňským koutem, koupelnu a komoru. Objekt je zděný ze smíšeného zdiva. Nad částí půdorysu je střecha sedlová, nad částí střecha pultová, obě části kryté tvrdou krytinou. Úpravy povrchů tvoří vnitřní vápenné omítky. Fasáda chybí. Výplně otvorů tvoří plastová okna s izolačními dvojskly a dveře osazené do ocelových zárubní. Koupelna je vybavena sprchovým koutem a WC. Vytápění je zajištěn kamny na tuhá paliva, ohřev TUV el. bojler.
Elektro je zavedeno pouze 220 V. Objekt je dále napojen na veřejný vodovod a kanalizaci (rok 2019).

Objekt je v technickém stavu odpovídajícím stáří a charakteru použitých materiálů, zejména na nosné
svislé konstrukce.
Příslušenství dále tvoří jednoduchá přízemní zděná kolna o zastavěné ploše 17 m2, přípojky inženýrských sítí, oplocení, zpevněné plochy.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Vyškov, Mgr. Zuzana Komínková   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.