DRAŽBA POZEMKŮ V OLEKSOVICÍCH (OKR. ZNOJMO)

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 160 EX 467/20-123
Odhadní cena: 24.288,- Kč
Nejnižší podání: 16.192,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 22.09.2021, 10:00
Expirace dražby: 22.09.2021, 10:30

Dražební jistota: 3.000,- Kč
Nejnižší podání: 16.192,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Znojmo
Obec: Oleksovice

Popis:
Jedná se o tři pozemky vzdálené od sebe cca 380 m, a to p.č. 9594/2, p.č. 9600/2 a p.č. 9646/2 evidované na LV č. 654 pro k.ú. Oleksovice, obec Oleksovice, Jihomoravský kraj.

Pozemky se nacházejí zcela mimo zastavěné území obce, v jižní části (na samé hranici) katastrálního území, přesněji pozemky p.č. 9594/2 a p.č. 9600/2 ve vzdálenosti cca 600 m od křižovatky silnice I/53 a III/3974, po pravé straně silnice I/53 ve směru na Znojmo a pozemek p.č. 9646/2 ve vzdálenosti cca 980 m od křižovatky silnice I/53 a III/3974, po pravé straně silnice I/53 ve směru na Znojmo.

Pozemky p.č. 9594/2 a p.č. 9600/2 jsou ve tvaru protáhlého kosodélníku, rovinaté a tvoří část travnatého pásu zeleně podél komunikace I/53, mezi násypem komunikace I/53 a vinicí oplocenou strojovým pletivem, v těsné blízkosti betonového propustku. Na každém z oceňovaných pozemků se nachází vždy jeden listnatý strom, tedy alespoň pokud se podařilo správně identifikovat na místě samém, neboť hranice pozemků nebyla na místě samém patrná, protože vytyčovací kolíky se v době místního šetření na pozemcích již nenacházely. Pozemky byly identifikovány z dostupných mapových podkladů.

Pozemek p.č. 9646/2 je lichoběžníkového tvaru, rovinatý, tvoří část zemědělsky obhospodařované půdy/osetého pole, na samé hranici lánu pole a travnatého pásu zeleně podél komunikace I/53. Pokud jde zejména o tento pozemek, tak k tomuto doplňujeme, že hranice pozemku ve smyslu toho, zda a případně jak moc velká část tvoří již travnatý pás podél komunikace I/53 a jak velká část čistě zemědělské půdy, nebyla na místě samém patrná, neboť vytyčovací kolíky se v době místního šetření na místě samém již nenacházely. Pozemek byl identifikován z dostupných mapových podkladů.

Více viz znalecký posudek.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Břeclav, Mgr. Marcela Petrošová   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.