PODÍL ID. 1/4 POZEMKŮ SE ZDĚNOU CHATKOU, NEVEKLOV (HŮRKA KAPINOS), OKR. BENEŠOV

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 160 EX 1137/20-58
Odhadní cena: 240.000,- Kč
Nejnižší podání: 160.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 29.09.2021, 10:00
Expirace dražby: 29.09.2021, 10:20

Dražební jistota: 25.000,- Kč
Nejnižší podání: 160.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Benešov
Obec: Neveklov

Popis:
Spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/4 pozemků:
St. 224 - zast. plocha a nádvoří (16 m2)
St. 254 - zast. plocha a nádvoří (51 m2)
1360/1 - trvalý travní porost (203 m2)
1363/1 - zahrada (1761 m2)
1363/4 - zahrada (2 m2)
1366/1 - trvalý travní porost (109 m2)
1366/2 - trvalý travní porost (17 m2)
1368/11 - trvalý travní porost (5 m2)
1368/12 - trvalý travní porost (20 m2)
1368/13 - trvalý travní porost (27 m2)
2908/1 - ost. plocha (50 m2)
Na pozemku parc. č. St. 254 se nachází chata č.e. 3 (vedena na samostatném LV č. 814: podíl povinného o velikosti id. 1/2 na chatě a dalším pozemku budou draženy samostatně). Na pozemku parc. č. St. 224 (zastavěná plocha a nádvoří) se nachází stavba bez čp/če (bez LV) - samostatná zděná chatka se sedlovou střechou s plechovou krytinou, komín, žlaby. Na stavební pozemky navazuje pozemek parc. č. 1363/1 a další výše uvedené pozemky, které spolu tvoří jeden funkční celek. Pozemky jsou travnaté, udržované, mírně svažité. Na pozemku se dále nachází pergola, kolna. Pozemky jako celek jsou přístupné přes pozemek parc. č. 2908/2.

Součástí nemovité věci jsou IS, zpevněné plochy a porosty, zemní sklep. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Příslušenstvím nemovité věci je oplocení, kolna, pergola.

Více viz znalecký posudek.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Břeclav, Mgr. Marcela Petrošová   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.