PODÍL 1/2 NA POZEMKU P.Č. 50/1 (TRVALÝ TRAVNÍ POROST) V OBCI JESENÍK NAD ODROU

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 221 EX 3653/13
Odhadní cena: 13.420,- Kč
Nejnižší podání: 8.947,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 22.09.2021, 11:00
Expirace dražby: 22.09.2021, 11:30

Dražební jistota: 2.500,- Kč
Nejnižší podání: 8.947,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Nový Jičín
Obec: Jeseník nad Odrou

Popis:
pozemek se nachází na severním okraji obce Jeseník nad Odrou a navazuje na pozemky sloužící pro zemědělské účely. Pozemek p.č. 50/1 vznikl sloučením pozemků p.č. 50/1 a p.č. 50/2 (více ve znaleckém posudku).

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Rakovník,   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.