2. OPĚTOVNÁ DRAŽBA ID. 1/4 POZEMKŮ V OBCI BRUMOVICE, OKRES BŘECLAV

Aktuální stav dražby

aktivní - nové kolo

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 097 EX 6628/10
Odhadní cena: 47.000,- Kč
Nejnižší podání: 23.500,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 12.10.2021, 09:00
Expirace dražby: 12.10.2021, 09:30

Dražební jistota: 15.000,- Kč
Nejnižší podání: 23.500,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Břeclav
Obec: Brumovice

Popis:
Oceňovaný pozemek p. č. st. 272/2 je svažitý, půdorysně lichoběžníkového tvaru. Ke dni místního šetření se na pozemku nachází pouze hustý náletový porost. Stavba zapsaná v katastru nemovitostí jako jiná
stavba bez č. p. a č. e. se na pozemku už nenachází. Dle informace získané od sousedů zde stávala
stodola, která se vzhledem k jejímu havarijnímu stavu zřítila. K hranici pozemku není, ke dni místního
šetření, umožněn příjezd po zpevněné ani nezpevněné komunikaci. Oceňovaný pozemek není
napojen na žádné inženýrské sítě.
Oceňovaný pozemek p. č. KN 49/21 je svažitý, půdorysně má přibližně tvar písmene L. Ke dni ocenění se
na pozemku nachází hustý náletový porost. K hranici pozemku je umožněn příjezd z veřejného
prostranství po nezpevněné komunikaci na pozemku p. č. KN 49/7 (LV 10001). Pozemek není
napojen na žádné inženýrské sítě.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Brno - město, JUDr. Karel Urban   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.