2.OPĚTOVNÁ DRAŽBA ID. 1/3 LESNÍHO POZEMKU V OBCI JESENICE, OKRES RAKOVNÍK

Aktuální stav dražby

aktivní - nové kolo

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 097 EX 142/15
Odhadní cena: 45.000,- Kč
Nejnižší podání: 18.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 12.10.2021, 10:00
Expirace dražby: 12.10.2021, 10:30

Dražební jistota: 13.000,- Kč
Nejnižší podání: 18.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Rakovník
Obec: Jesenice

Popis:
Lesní pozemek č. 1896/4 v kat. území Jesenice u Rakovníka je situován mimo zastavěné území města v blízkosti rekreační lokality a nedaleko Velkého rybníka. Dle platného územního plánu se nejedná o zastavitelnou plochu. Součástí pozemku jsou trvalé lesní pozemky, příslušenství není.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Brno - město, JUDr. Karel Urban   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.