POZEMEK K.Ú. VRANOV U BRNA

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 179 EX 10001/21-20
Odhadní cena: 2.500.000,- Kč
Nejnižší podání: 2.500.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 29.09.2021, 13:00
Expirace dražby: 29.09.2021, 14:00

Dražební jistota: 100.000,- Kč
Nejnižší podání: 2.500.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Brno-venkov
Obec: Vranov

Popis:
Pozemek se nachází v obci Vranov, v okrese Brno-Venkov. Jedná se o pozemek katastrem nemovitostí vedený jako trvalý travní porost. Pozemek leží při hlavní, páteřní komunikaci procházející obcí. Přístupný je přímo z hlavní komunikace ve vlastnictví obce Vranov. Pozemek je přibližně obdélníkového tvaru, svažitý směrem k západu. Na jižní hranici pozemku se prudce zvedá svah, přes pozemek vede strouha s drenážními trubkami.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Žďár nad Sázavou, Mgr. Zdeněk Ráček   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.