SPOLUVLASTNICKÝ PODÍL 1/2 RD (NA CIZÍM POZEMKU) SE ZAHRADOU V LUDÍKOVĚ U BLANSKA

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 135 EX 43137/19-318
Odhadní cena: 215.100,- Kč
Nejnižší podání: 143.400,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 06.10.2021, 13:00
Expirace dražby: 06.10.2021, 13:30

Dražební jistota: 50.000,- Kč
Nejnižší podání: 143.400,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Blansko
Obec: Ludíkov u Blanska

Popis:
Dražené nemovité věci představují rodinný dům č. p. 56 bez pozemku a pozemek zahrady. Exteriér domu je v téměř původním stavu. Střecha objektu je valbová. Střešní krytinu tvoří pálené tašky. Fasáda je nezateplená šedá břízolitová. V některých částech je již omítka popraskaná a opadaná. Okna jsou v některých částech původní bílá dřevěná. V některých částech již byla původní okna vyměněna za nová hnědá plastová, stejně tak i vchodové dveře. Hlavní vstup do objektu je možný vchodovými dveřmi z ulice, nebo ze zahrady. Objekt je napojen na veškeré inženýrské sítě.
Pozemek, na němž je stavba rodinného domu umístěna je mírně svažitý. Nachází se na něm mimo rodinného
domu ještě několik dalších drobných zděných staveb s plechovou střechou. Pozemek je oplocen pletivovým
plotem. Z východní strany je vymezen zdí. Vstup a vjezd na pozemek je zajištěn plechovými vraty na východní
hranici pozemku. Pozemek působí neudržovaným, zanedbaným dojmem. Předmětem ocenění je pouze
stavba bez tohoto pozemku. Pozemek je ve vlastnictví jiného vlastníka.
Dalším předmětem dražby je pozemek zahrady parc. č. 270, který se nachází na západní straně objektu.
Tento pozemek je oplocen pletivovým plotem. Vstup na tento pozemek je umožněn brankou na západní
hranici. Na pozemku se nachází dřevěný plot, přístřešek pro uskladnění dřeva a několik vzrostlých stromů
a keřů. Pozemek působí neudržovaným, zanedbaným dojmem.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Chomutov, Mgr. Jan Peroutka   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.