POZEMEK - ORNÁ PŮDA O VÝMĚŘE 801 M2, OBEC BRNO, K.Ú. MEDLÁNKY

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 160 EX 1309/17-167
Odhadní cena: 433.100,- Kč
Nejnižší podání: 288.734,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 06.10.2021, 10:00
Expirace dražby: 06.10.2021, 10:20

Dražební jistota: 50.000,- Kč
Nejnižší podání: 288.734,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Brno-město
Obec: Brno

Popis:
Pozemek parc.č. 1110/1 využíván jako oplocená zahrada v zahrádkářské kolonii. Je situován na okraji městské části Brno - Medlánky. Zahrada je mírně svažitá, porostlá trvalým travním porostem a několika ovocnými stromy a keři. Je oplocená, neudržovaná a je přístupná pouze přes pozemky jiných vlastníků. Centrum městské části Medlánky je ve vzdálenosti 800 m, do centra města Brna je vzdálenost 7 km. Přístup k pozemku je možný z nezpevněné komunikace přes vjezdovou bránu a pozemek jiného vlastníka.
Napojení na inženýrské sítě nebylo zjištěno.
Dle platného územního plánu je tento pozemek vedený jako „plocha s objekty pro individuální rekreaci“ (viz.
příloha ÚP), jedná se tedy o potenciálně zastavitelný pozemek.
Výměra pozemku je 801 m2.

Součásti ocenění: oplocení, vjezdová brána.
Součástí pozemku je také rostlinstvo: ovocné stromy, okrasné keře.

Více viz znalecký posudek.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Břeclav, Mgr. Marcela Petrošová   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.