PODÍL ID. 1/14 ZBOŘENIŠTĚ V NOVÉM MĚSTĚ POD SMRKEM, OKR. LIBEREC

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 160 EX 2446/13-135
Odhadní cena: 24.000,- Kč
Nejnižší podání: 16.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 06.10.2021, 10:30
Expirace dražby: 06.10.2021, 10:50

Dražební jistota: 3.000,- Kč
Nejnižší podání: 16.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Liberec
Obec: Nové Město pod Smrkem

Popis:
Nemovitost se nachází v zastavěné části města v ulici Sokolská č.p. 388 ve smíšené zástavbě a je tvořena pozemky, které se nacházejí na severovýchodním okraji zastavěné části města Nově Město pod Smrkem na rohu ulic Žižkova a Sokolská.

Pozemek parc. č. 960 je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 351 m2. Stavba pro bydlení č.p. 388 se na pozemku parc. č. 960 již nenachází a jsou zde pouze pozůstatky obvodového zdiva a základů. Pozemek parc. č. 961 je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 242 m2. Výše uvedené pozemky společně tvoří jeden funkční celek téměř obdélníkového tvaru. Pozemky jsou mírně svažité k východní straně, nejsou oploceny a nejsou udržovány. Dle ÚP města Nové Město pod Smrkem jsou pozemky zařazeny v plochách smíšených obytných - městských (SM). Pozemky jsou přístupné přes pozemky parc. č. 299 a parc. č. 300/1, které jsou ve vlastnickém právu města Nové Město pod Smrkem. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem.

Napojení nemovité věci na dostupné inženýrské sítě nebylo zjištěno, přípojky nebylo možné ověřit. V lokalitě je proveden rozvod elektřiny, kanalizace, vodovodu a plynovodu.

Součástí nemovité věci jsou zbytky zdiva a základů.

Pro více informací viz znalecký posudek.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Břeclav, Mgr. Marcela Petrošová   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.