RODINNÝ DŮM SE ZAHRADOU V TROJOVICÍCH (OKR. CHRUDIM)

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 160 EX 1392/20-119
Odhadní cena: 2.691.000,- Kč
Nejnižší podání: 1.794.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 13.10.2021, 10:00
Expirace dražby: 13.10.2021, 10:20

Dražební jistota: 300.000,- Kč
Nejnižší podání: 1.794.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Chrudim
Obec: Trojovice

Popis:
Jedná se o samostatně stojící, nepodsklepený, přízemní rodinný dům č.p. 74 Trojovice s podkrovím. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně technický stav odpovídá průměrné údržbě. Budova je obývaná. Krov je dřevěný. Střecha budovy polovalbová s krytinou z tašek. Střecha prošla v minulosti modernizací. Na střeše jsou žlaby se svody a komín. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Okna domu jsou plastová nebo střešní. Fasáda budovy je částečně zateplená. K domu patří zahrada; nemovitá věc je přístupná z místní zpevněné komunikace.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. Vodu lze získat z vlastního zdroje - studny. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. St. 35 se nachází stavba rodinného domu č.p. 74. Pozemek je v Katastru nemovitostí vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové ploše 590 m2. Na stavební pozemek navazuje pozemek parc. č. 67/2, který je v Katastru nemovitostí veden jako zahrada o celkové ploše 284 m2. Uvedené pozemky spolu tvoří jeden funkční celek. Pozemky jsou oplocené, rovinaté, travnaté. Na pozemku se dále nachází zděná garáž. Pozemky jako celek jsou přístupné přes pozemek parc. č. 558.

Součástí nemovité věci jsou IS, zpevněné plochy, studna a porosty.

Příslušenstvím nemovité věci je oplocení, garáž.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Bylo zjištěno jedno věcné břemeno (pro ČEZ Distribuce a.s.) - viz LV a dražební vyhláška.

Nebyla předložena stavebně technická ani jiná dokumentace.

Nemovitost se nachází v obci Trojovice, jedné z nejmenších obcí na Chrudimsku; místní obyvatelé mohou využívat plynofikaci i veřejný vodovod. Obec disponuje knihovnou, obecním úřadem, prodejnou potravin, hostincem, kostelem, hřbitovem, hřištěm či poštou. Nedaleko od nemovitosti (cca 300 m) se nachází zastávka autobusu.

Více viz znalecký posudek.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Břeclav, Mgr. Marcela Petrošová   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.