ŘADOVÁ GARÁŽ V OBCI VŘESOVÁ (OKR. SOKOLOV)

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 160 EX 8048/12-181
Odhadní cena: 90.000,- Kč
Nejnižší podání: 60.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 13.10.2021, 10:30
Expirace dražby: 13.10.2021, 10:50

Dražební jistota: 10.000,- Kč
Nejnižší podání: 60.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Sokolov
Obec: Vřesová

Popis:
Jedná se o řadovou, vnitřní, přízemní garáž. Garáž je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce garáže je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající běžné údržbě.

Fasáda garáže není zateplená. Střecha garáže je pultová. Na střeše jsou žlaby. Klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Vrata garáže jsou dřevěná dvoukřídlá. Přístup k nemovitosti je po místní zpevněné komunikaci nacházející se na pozemku parc. č. 17/1, který je ve vlastnictví společnosti Sokolovská uhelná.

Nájemní smlouvy ani věcná břemena nebyly zjištěny.

Z inženýrských sítí je dostupná přípojka elektřiny na kraji bloku garáží. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. 16/5 stojí stavba garáže bez č.p./č.e. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 18 m2. Pozemek je celý zastavený stavbou garáže a má obdélníkový tvar; k pozemku vede zpevněná cesta.

Součásti ani příslušenství nemovité věci nebyly zjištěny.

Nebylo umožněno vnitřní ohledání. Nebyla předložena stavebně technická ani jiná dokumentace.

Obec Vřesová se nachází v Karlovarském kraji, v blízkosti měst Chodov, Sokolov, Karlovy vary. Jedná se o obec se základní infrastrukturou a s nízkou nabídkou občanského vybavení. Dopravní obslužnost města zajišťují autobusy. Zastávka autobusu se nachází 120 m od nemovité věci.

Více viz znalecký posudek.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Břeclav, Mgr. Marcela Petrošová   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.