3X POZEMEK (7732M2, TRV.TR.POR.+OST.PL) V K.Ú. JAROV (PS) - OPAKOVANÁ

Aktuální stav dražby

aktivní - nové kolo

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 221 DD 90001/21
Odhadní cena: 267.715,- Kč
Nejnižší podání: 187.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 13.10.2021, 10:00
Expirace dražby: 13.10.2021, 10:30

Dražební jistota: 30.000,- Kč
Nejnižší podání: 187.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Plzeň-sever
Obec: Jarov

Popis:
parcely jsou součástí rozsáhlého zemědělského honu, situovaného západně od zastavěného území obce; louky mezi menšími plochami lesů; pozemky aktivně obhospodařovány, ve veřejném rejstříku půdy LPIS je jako nájemce evidována společnost Zemědělské družstvo Dobříč (není známo, zda je vyplácen nájem); v případě zemědělské půdy jde o parcely bonitované půdně ekologickou jednotkou, v místě se neuplatňují přirážky k ceně zemědělské půdy; nebyly zjištěny skutečnosti pro aplikaci srážek se základní ceny

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Rakovník,   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.