PODÍL 1/2 POZEMKU (11852M2 - ORNÁ PŮDA) V DOMAŽLICÍCH (LIKVIDACE POZŮSTALOSTI)

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 221 DD 90003/21
Odhadní cena: 100.000,- Kč
Nejnižší podání: 66.667,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 13.10.2021, 11:00
Expirace dražby: 13.10.2021, 11:30

Dražební jistota: 20.000,- Kč
Nejnižší podání: 66.667,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Domažlice
Obec: Domažlice

Popis:

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Rakovník,   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.