SPOLUVLASTNICKÝ PODÍL 1/4 ZAHRADY V ZÁŘÍČÍ U KROMĚŘÍŽE

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 135 EX 1575/19-278
Odhadní cena: 127.600,- Kč
Nejnižší podání: 85.067,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 05.10.2021, 10:00
Expirace dražby: 05.10.2021, 10:30

Dražební jistota: 50.000,- Kč
Nejnižší podání: 85.067,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Kroměříž
Obec: Záříčí u Kroměříže

Popis:
Dražený pozemek se nachází v okrese Kroměříž, v obci Záříčí, v okrajové části zastavěného území obce, za rodinným domem č.p. 136. Okolní zástavbu tvoří zástavba objektů individuálního bydlení. Přístup a příjezd k nemovitým věcem je z pozemku parc.č. 176 ve vlastnictví obce Záříčí. Pozemek je dle Územního plánu zařazen v plochách BI (plochy bydlení individuální). Jedná se o stavební pozemek, určený k zastavění rodinným domem. Napojení na IS nebylo možno zjistit.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Chomutov, Mgr. Jan Peroutka   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.