SPOLUVLASTNICKÝ PODÍL 1/6 RD V ZÁŘÍČÍ U KROMĚŘÍŽE

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 135 EX 1575/19-282
Odhadní cena: 126.000,- Kč
Nejnižší podání: 84.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 06.10.2021, 10:00
Expirace dražby: 06.10.2021, 10:30

Dražební jistota: 50.000,- Kč
Nejnižší podání: 84.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Kroměříž
Obec: Záříčí u Kroměříže

Popis:
Dražené nemovité věci se nachází v okrese Kroměříž, v obci Záříčí, v okrajové části zastavěného území obce, cca 350 m severně od zastávky bus „Záříčí, ObÚ“. Okolní zástavbu tvoří zástavba objektů individuálního bydlení a komerční areál. Přístup a příjezd k nemovitým věcem je z pozemku parc.č.760/1, který je ve vlastnictví Zlínského kraje nebo z pozemku parc.č. 176 ve vlastnictví obce Záříčí. Pozemky jsou v jednotném funkčním celku se stavbou rodinného domu č.p. 136, součástmi a příslušenstvím. Pozemky jsou rovinaté a nachází se zde rodinný dům, vedlejší stavba, trvalé porosty a venkovní úpravy. Celková výměra pozemků činí 608 m2.
rodinný dům řadový vnitřní, zřejmě nepodsklepený, s jedním NP a půdou pod sedlovou střechou. Základy objektu jsou pravděpodobně betonové. Svislé obvodové konstrukce jsou zděné z cihel. Střecha je sedlová, se střešní krytinou z tašek. Klempířské konstrukce jsou provedeny z pozinkovaného plechu. Fasádní omítky jsou provedeny vápenné. Okna jsou instalována dřevěná dvojitá.
Znalci nebyla umožněna prohlídka interiéru nemovité věci, znalec pro další ocenění uvažuje se zanedbaným stavem a podstandardním vybavením
Objekt je napojen na IS: zřejmě voda a elektro. Ostatní sítě nebylo možno ověřit.
Zastavěná plocha domu činí cca 145 m2. Obytnou plochu domu znalec odhaduje na cca 115 m2.
Stavba rodinného domu je v užívání více než 60 let.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Chomutov, Mgr. Jan Peroutka   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.