SPOLUVLASTNICKÝ PODÍL 1/5 POZEMKU V ŠUMPERKU

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 135 EX 40079/19-290
Odhadní cena: 13.065,- Kč
Nejnižší podání: 8.710,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 14.10.2021, 13:00
Expirace dražby: 14.10.2021, 13:30

Dražební jistota: 2.000,- Kč
Nejnižší podání: 8.710,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Šumperk
Obec: Šumperk

Popis:

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Chomutov, Mgr. Jan Peroutka   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.