SPOLUVLASTNICKÝ PODÍL 1/4 ZEM. POZEMKU VE STRÁŽNÉ U ÚSTÍ NAD ORLICÍ

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 135 EX 5022/19-973
Odhadní cena: 15.800,- Kč
Nejnižší podání: 10.534,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 20.10.2021, 13:00
Expirace dražby: 20.10.2021, 13:30

Dražební jistota: 2.000,- Kč
Nejnižší podání: 10.534,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Ústí nad Orlicí
Obec: Strážná u Ústí nad Orlicí

Popis:
Pozemek parc.č. 434/2 je pozemkem zemědělským druhu trvalý travní porost o výměře 3 750 m2

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Chomutov, Mgr. Jan Peroutka   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.