DRAŽBA PRŮMYSLOVÉHO AREÁLU PETROV NAD DESNOU, OKR. ŠUMPERK

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 114 EX 364/16-229
Odhadní cena: 16.720.000,- Kč
Nejnižší podání: 11.146.667,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 26.10.2021, 13:00
Expirace dražby: 26.10.2021, 14:00

Dražební jistota: 2.900.000,- Kč
Nejnižší podání: 11.146.667,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Šumperk
Obec: Petrov nad Desnou

Popis:

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Vyškov, Mgr. Zuzana Komínková   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.