DRAŽBA ORNÉ PŮDY V OBCI KRUPÁ, OKRES RAKOVNÍK

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 097 EX 600/17
Odhadní cena: 65.660,- Kč
Nejnižší podání: 43.773,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 24.11.2021, 09:00
Expirace dražby: 24.11.2021, 09:30

Dražební jistota: 15.000,- Kč
Nejnižší podání: 43.773,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Rakovník
Obec: Krupá

Popis:
Předmětem dražby je pozemek parc. č. 3564 - v KN vedený jako orná půda o výměře 2740 m2 a pozemek parc. č. 3583 - v KN vedený jako orná půda o výměře 1100 m2. Pozemky se nachází mimo zastavěnou část obce, v blízkosti železniční trati Krupá - Kolešovice, na které byla pravidelná osobní doprava ukončena v roce 2006 (trať zvaná Kolešovka) a Lišanského potoka. Pozemky nejsou přímo přístupné z veřejné komunikace a jsou z větší části obhospodařované, a to v lánu se sousedními pozemky. Pozemky tvoří jeden funkční celek, a tak také budou s příslušenstvím a součástmi (žádné nebyly zjištěny) draženy. Pozemky jsou pronajímané na základě nájemní smlouvy společností ZEM - INVEST a.s.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Brno - město, JUDr. Karel Urban   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.