DRAŽBA ID. 1/2 REKREAČNÍ CHATY V OBCI BŘEZNÍK, OKRES TŘEBÍČ

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 097 EX 7140/10
Odhadní cena: 160.000,- Kč
Nejnižší podání: 106.667,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 24.11.2021, 10:00
Expirace dražby: 24.11.2021, 10:30

Dražební jistota: 35.000,- Kč
Nejnižší podání: 106.667,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Třebíč
Obec: Březník

Popis:
Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/2 rekreační chaty č. e. 23 zapsané na LV 742 pro katastrální území Březník, obec Březník, okres Třebíč. Nemovitost se nachází vzdušnou čarou asi 800 m severovýchodním směrem od obce Kladeruby nad Oslavou, v rekreační oblasti Skřípina. Chata byla postavena v roce 1961, je jednopodlažní na kamenné podezdívce a je zastřešena nízkou sedlovou střechou bez možnosti zřízení podkroví. Příslušenství rekreační chaty tvoří zpevněná plocha, ohniště a opěrná zídka v okolí chaty. Chata je postavena na pozemku jiného vlastníka, konkrétně na pozemku parc. č. st. 286 ve vlastnictví Lesů ČR s.p.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Brno - město, JUDr. Karel Urban   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.