DRAŽBA ID. 1/6 POZEMKŮ V HEŘMANOVĚ MĚSTCI, OKRES CHRUDIM

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 097 EX 1618/15
Odhadní cena: 173.200,- Kč
Nejnižší podání: 115.467,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 02.11.2021, 10:00
Expirace dražby: 02.11.2021, 10:30

Dražební jistota: 80.000,- Kč
Nejnižší podání: 115.467,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Chrudim
Obec: Heřmanův Městec

Popis:
Dražené nemovitosti tvoří soubor celkově sedmi pozemků (šest zemědělských pozemků a jeden pozemek v druhu
pozemku ost. plocha se způsobem využití neplodná půda) umístěný mimo souvisle zastavěnou část obce ve dvou lokalitách. První lokalita (4 zemědělské pozemky) se nachází cca 2 km JV od centra obce (městský úřad) v místní části Nový Dvůr. V rámci místní části jsou nemovitosti umístěny vpravo od asfaltové komunikace směr Morašice v prostoru zemědělsky obhospodařovaných pozemků. Druhá lokalita (2 zemědělské pozemky a 1 pozemek ost.pl./neplodná půda) se nachází cca 2,5 km V od centra obce (městský úřad) vlevo a vpravo od silnice č. 17 směr Chrudim v prostoru zemědělsky obhospodařovaných pozemků.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Brno - město, JUDr. Karel Urban   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.