OPAKOVANÁ DRAŽBA ID. 1/4 POZEMKŮ VČETNĚ RODINNÉHO DOMU V OBCI UHELNÁ, OKRES JESENÍK

Aktuální stav dražby

aktivní - nové kolo

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 097 EX 4177/05
Odhadní cena: 120.000,- Kč
Nejnižší podání: 60.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 24.11.2021, 11:00
Expirace dražby: 24.11.2021, 11:30

Dražební jistota: 20.000,- Kč
Nejnižší podání: 60.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Jeseník
Obec: Uhelná

Popis:
Předmětem dražby je:

- pozemek p.č. St. 83 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Uhelná, č.p. 55, rod. dům
- pozemek p.č. 142 - zahrada
- pozemek p.č. 143 - zahrada, vše zapsané v k.ú. Uhelná, obec Uhelná, okres Jeseník

Přízemní rodinný dům se nachází v zastavěné, vnitřní části obce Uhelná; je samostatně stojící. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, vlastní studnu. Dražené pozemky leží v rovinném terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné nezpevněné komunikaci.

Veškeré nemovité věci tvoří jeden funkční celek, a tak také budou s příslušenstvím a součástmi, představovanými zejména dřevěnou kůlnou, oplocením, kovovými vrátky, studnou, udírnou, přístupovým chodníkem a přípojkami IS, draženy.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Brno - město, JUDr. Karel Urban   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.