DRAŽBA ID. 1/6 POZEMKU VČETNĚ DOMU A ZAHRADY V OBCI VŠESTARY, OKRES PRAHA-VÝCHOD

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 097 EX 3893/15
Odhadní cena: 380.000,- Kč
Nejnižší podání: 253.333,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 01.12.2021, 10:00
Expirace dražby: 01.12.2021, 10:30

Dražební jistota: 80.000,- Kč
Nejnižší podání: 253.333,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Praha-východ
Obec: Všestary

Popis:
Předmětem dražby je id. spoluvlastnického podílu ve výši 1/6 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. St. 394 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Všestary, č.p. 144, bydlení (stavba stojí na pozemku p.č. St. 394), a dále pozemku p.č. 880/12 - zahrada, vše v k.ú. Všestary u Říčan, obec Všestary, okres Praha-východ. Jedná se o přízemní, nepodsklepený objekt bydlení Je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové, části obce Všestary, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení. Uvedené nemovité věcí tvoří jeden funkční celek, a tak také budou s příslušenstvím a součástmi, představovaným zejména dřevěnou kůlnou pod pultovou střechou, dřevěným přístřeškem pod pultovou střechou, dřevěnou kůlnou pod sedlovou střechou, oplocením, kovovými vraty, kovovými vrátky, skleníkem, venkovními kovovými schody, přístupovým chodníkem a přípojkami IS, draženy.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Brno - město, JUDr. Karel Urban   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.