DRAŽBA ID. 1/2 POZEMKU V OBCI MOUŘÍNOV, OKRES VYŠKOV

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 097 EX 114/21
Odhadní cena: 11.265,- Kč
Nejnižší podání: 7.510,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 01.12.2021, 11:00
Expirace dražby: 01.12.2021, 11:30

Dražební jistota: 2.000,- Kč
Nejnižší podání: 7.510,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Vyškov
Obec: Mouřínov

Popis:
Předmětem dražby je id. 1/2 spoluvlastnického podílu parcely č. 3626 dle KN, LV č. 295, obec Mouřínov, katastrální území Mouřínov, okres Vyškov. Pozemek p.č. 3626 se dle KN nachází mimo zastavěné území a zastavitelné plochy obce, v ploše plochy krajinné – krajinná zeleň. Na pozemku se nachází trvalý porost náletového charakteru. Poblíž okraje parcely ve východní části pozemku se nachází stavba, která není spojena se zemí pevným základem – myslivecké zařízení (kazatelna). Stavba je jiného vlastníka. Přístup na pozemek je po blízké zpevněné komunikaci. Uvedené nemovité věcí tvoří jeden funkční celek, a tak také jsou s příslušenstvím a součástmi, představovaným zejména trvalými porosty, draženy.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Brno - město, JUDr. Karel Urban   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.