ID. 1/24 POZEMKŮ V OBCI HRADEC NAD SVITAVOU, OKR. SVITAVY

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 111 EXD 11/21
Odhadní cena: 17.193,- Kč
Nejnižší podání: 11.462,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 09.11.2021, 09:00
Expirace dražby: 09.11.2021, 09:30

Dražební jistota: 2.000,- Kč
Nejnižší podání: 11.462,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Svitavy
Obec: Hradec nad Svitavou

Popis:
Zemědělské pozemky

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Svitavy, JUDr. Igor Olma   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.