ID. 1/6 ZBOŘENIŠTĚ SE ZAHRADOU V OBCI HRADEC NAD SVITAVOU, OKR. SVITAVY

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 111 EXD 11/21
Odhadní cena: 15.643,- Kč
Nejnižší podání: 10.429,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 09.11.2021, 09:30
Expirace dražby: 09.11.2021, 10:00

Dražební jistota: 1.000,- Kč
Nejnižší podání: 10.429,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Svitavy
Obec: Hradec nad Svitavou

Popis:
Zbořeniště - stavební pozemek

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Svitavy, JUDr. Igor Olma   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.