SPOLUVLASTNICKÝ PODÍL 10/12 POZEMKU V TŘEMOŠNÉ U PLZNĚ

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 135 EX 610/21-249
Odhadní cena: 202.000,- Kč
Nejnižší podání: 134.667,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 11.11.2021, 10:00
Expirace dražby: 11.11.2021, 10:30

Dražební jistota: 30.000,- Kč
Nejnižší podání: 134.667,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Plzeň-sever
Obec: Třemošná u Plzně

Popis:
Pozemek parc.č. 2045 je v návrhu Územního plánu zařazeny v plochách ochranné zeleně. Příslušenství na pozemku
tvoří trvalé porosty různého druhu a stáří, vzniklé převážně náletem nebo opadem semen, pěstebně nedotčené. Tyto porosty nemají dopad do ceny obvyklé.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Chomutov, Mgr. Jan Peroutka   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.