ID. 1/2 CHATY BEZ POZEMKU, LV 253 V K.Ú. SEDLEC U KARLOVÝCH VARŮ

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 190 EX 136/20-84
Odhadní cena: 70.000,- Kč
Nejnižší podání: 46.667,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 23.11.2021, 10:00
Expirace dražby: 23.11.2021, 10:30

Dražební jistota: 20.000,- Kč
Nejnižší podání: 46.667,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Karlovy Vary
Obec: Karlovy Vary

Popis:

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Plzen - jih, Mgr. et Mgr. Lenka Kozlová   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.