1/2 RODINNÉHO DOMU V OBCI RÝMAŘOV, K.Ú. JAMARTICE, OKR. BRUNTÁL

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 227 EX 3871/08
Odhadní cena: 353.000,- Kč
Nejnižší podání: 176.500,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 02.12.2021, 10:00
Expirace dražby: 02.12.2021, 11:00

Dražební jistota: 20.000,- Kč
Nejnižší podání: 176.500,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Bruntál
Obec: Rýmařov

Popis:
Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl ideální 1/2 rodinného domu č.p. 31 na pozemku parc.č. 369 a pozemků parc.č. 370 (zahrada) a parc.č. 371 (trvalý travní porost)

Jedná se o samostatně stojící jednopodlažní budovu s podkrovím a půdním prostorem. Je postavena tradiční technologií té doby, je zděná, stropy jsou klenbové a dřevěné trámové, střecha je sedlová. Budova byla postavena pravděpodobně na počátku minulého století, tomuto období odpovídá také stavebně technické řešení a použitý materiál. Vytápění domu je ústřední, kotlem na tuhá paliva. Přístup k domu je ze státní silnice. Budova je napojena na rozvod NN. Celkový technický stav budovy je špatný. Na budovu č.p. navazuje kovový přístřešek, který slouží k uskladnění paliva. Na pozemku parc.č. 369 se nachází samostatně stojící stodola, která je přízemní, se sedlovou střechou.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Brno-město,   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.