POZEMEK VE ZRUČI NAD SÁZAVOU (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ NESMĚŘICE)

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 160 EX 2893/17-159
Odhadní cena: 9.000,- Kč
Nejnižší podání: 6.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 01.12.2021, 10:00
Expirace dražby: 01.12.2021, 10:20

Dražební jistota: 900,- Kč
Nejnižší podání: 6.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Kutná Hora
Obec: Zruč nad Sázavou

Popis:
Pozemek se nachází cca 450 m severovýchodně od okraje zastavěné části obce Nesměřice. Jedná se o zemědělský pozemek nepravidelného tvaru. V katastru nemovitostí je pozemek vedený jako orná půda o výměře 279 m2. Pozemek je na východní straně ohraničený zpevněnou komunikací a nachází se v lánu. V době oceňování byl pozemek udržovaný a využívaný. K pozemku vede zpevněná komunikace na pozemku parc. č. 1614/2, který je ve vlastnictví města Zruč nad Sázavou.

Příslušenství nebylo zjištěno; věcná břemena nebyla zjištěna.

Ve věci případné existence nájemní smlouvy byl dotázán pravděpodobný uživatel zjištěný dle databáze LPIS. Na tuto žádost bylo odpovězeno, že Zemědělské družstvo Trhový Štěpánov nemá na pozemek uzavřenou žádnou nájemní smlouvu.

Obec Nesměřice je částí města Zruč nad Sázavou.

Více viz znalecký posudek.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Břeclav, Mgr. Marcela Petrošová   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.