POZEMEK V OBCI VRCHOSLAVICE, OKR. PROSTĚJOV

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 227 EX 3129/13-121
Odhadní cena: 32.000,- Kč
Nejnižší podání: 21.333,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 02.12.2021, 10:00
Expirace dražby: 02.12.2021, 11:00

Dražební jistota: 2.000,- Kč
Nejnižší podání: 21.333,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Prostějov
Obec: Vrchoslavice

Popis:
Předmětem dražby je pozemek parc.č. 1019 o výměře 933 m2, v katastrálním území Vrchoslavice, okres Prostějov. Vrchoslavice jsou zemědělskou oblastí na střední Moravě, oblast Hané s blízkým nájezdem na dálnici D1.

Jedná se o zemědělský pozemek uprostřed obhospodařovaného honu, za dálnicí, jižně od zastavěného území obce, mimo zastavěné území. Pozemek je vedený v zemědělských plochách a je pronajatý místnímu zemědělskému družstvu.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Brno-město,   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.