DRAŽBA ID. 1/12 POZEMKŮ V OBCI KOROLUPY, OKRES ZNOJMO

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 097 EX 4563/05
Odhadní cena: 185.800,- Kč
Nejnižší podání: 123.867,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 18.01.2022, 09:00
Expirace dražby: 18.01.2022, 09:30

Dražební jistota: 50.000,- Kč
Nejnižší podání: 123.867,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Znojmo
Obec: Korolupy

Popis:
Předmětem dražby jsou převážně zemědělsky využívané a obhospodařované pozemky bez trvalých porostů.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Brno - město, JUDr. Karel Urban   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.