ZEMĚDĚLSKÁ USEDLOST (VYUŽÍVÁNA K TRVALÉMU BYDLENÍ) V LÍSKOVICÍCH U OSTROMĚŘE

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 135 EX 4836/19-557
Odhadní cena: 860.000,- Kč
Nejnižší podání: 573.333,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 08.12.2021, 10:00
Expirace dražby: 08.12.2021, 10:30

Dražební jistota: 250.000,- Kč
Nejnižší podání: 573.333,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Jičín
Obec: Lískovice u Ostroměře

Popis:
Nemovité věci se nachází v okrese Jičín, v obci Lískovice, poblíž Hřbitova Lískovice. Vzdálenost k zastávce bus „Lískovice“ je cca 400 m. Okolní zástavbu tvoří zástavba objektů individuálního bydlení. Přístup a příjezd k nemovitým věcem je z pozemku parc.č. 348/1, který je ve vlastnictví obce Lískovice. V obci Lískovice je k dispozici pouze minimální občanská vybavenost, nemovité věci jsou situovány cca 250 m od Obecního úřadu. Kompletní občanská vybavenost je k dispozici ve městě Hradec Králové, ve vzdálenosti cca 30 km od nemovité věci. Pozemek je ve funkčním celku se stavbou zemědělské usedlosti č.p. 48, součástmi a příslušenstvím. Pozemek je rovinatý a je z větší části zastavěn stavbou č.p. 48. Na pozemku se dále nachází vedlejší stavba, studna a venkovní úpravy. stavba je samostatně stojící, zřejmě nepodsklepená, s jedním NP a půdou pod sedlovou střechou. Základy objektu jsou kamenné. Svislé obvodové konstrukce jsou zděné z cihel. Střecha je sedlová, se střešní krytinou z tašek. Klempířské konstrukce jsou provedeny z pozinkovaného plechu. Fasádní omítky jsou provedeny vápenné, částečně opadané. Okna jsou instalována dřevěná dvojitá.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Chomutov, Mgr. Jan Peroutka   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.