STAVEBNÍ POZEMKY V MORAVSKÉ NOVÉ VSI

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 135 EX 1510/20-175
Odhadní cena: 2.020.000,- Kč
Nejnižší podání: 1.346.667,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 09.12.2021, 10:00
Expirace dražby: 09.12.2021, 10:30

Dražební jistota: 500.000,- Kč
Nejnižší podání: 1.346.667,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Břeclav
Obec: Moravská Nová Ves u Břeclavi

Popis:
Nemovité věci se nachází v okrese Břeclav, v okrajové části zastavěného území městyse Moravská Nová Ves, při ul. U Studánky a ul. Ukrajina, u rodinného domu č.p. 579. Vzdálenost k zastávce vlaku „Moravská Nová Ves“ je cca 500 m. Okolní zástavbu tvoří zástavba objektů individuálního bydlení. Přístup a příjezd k nemovitým věcem je z pozemku parc.č. 2578 nebo parc.č. 2553 (ve vlastnictví městyse Moravská Nová Ves). V městysi Moravská Nová Ves je k dispozici rozšířená občanská vybavenost, vzdálenost do centra městyse je cca 1 km. Kompletní občanská vybavenost je k dispozici v Břeclavi, ve vzdálenosti cca 15 km.
Znalec při místním šetření zjistil nesoulad právního stavu se stavem skutečným. Na pozemku parc.č. 2573 se nachází rozestavěná stavba, na pozemku parc.č. 2575 se nachází část vedlejší stavby. Stavby nejsou zapsány, ani zakresleny v katastru nemovitostí.
Pozemky jsou převážně rovinaté a nachází se na nich rozestavěné stavby, venkovní úpravy a trvalé porosty. Celková výměra pozemků činí 838 m2. Na pozemku parc.č. 2573 se nachází rozestavěná stavba (nezapsaná a nezakreslená v Katastru nemovitostí). Stavba je zděné konstrukce, ve stadiu hrubé stavby, bez zastřešení.
Na pozemku parc.č. 2575 se nachází část rozestavěné stavby (nezapsaná a nezakreslená v katastru nemovitostí). Stavba je zděné konstrukce (z kamene), přízemní, s nízkou sedlovou střechou. Stavba stojí na p.č. 2575 a 2576.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Chomutov, Mgr. Jan Peroutka   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.