PODÍL ID. 1/2 LESNÍCH POZEMKŮ LIBEREC, K.Ú. STARÝ HARCOV

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 160 EX 1539/21-58
Odhadní cena: 27.000,- Kč
Nejnižší podání: 18.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 22.12.2021, 10:00
Expirace dražby: 22.12.2021, 10:20

Dražební jistota: 2.000,- Kč
Nejnižší podání: 18.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Liberec
Obec: Liberec

Popis:
Pozemky se nacházejí cca 750 m východně od okraje zastavěné části obce Starý Harcov. Jedná se o nesousedící lesní pozemky nepravidelných tvarů. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako lesní pozemky v součtu o výměře 3.219 m2. Pozemky jsou z jedné strany ohraničené travnatým porostem a jsou součástí okolního lesního porostu. Na pozemcích se nachází smíšený lesní porost (javor, bříza, dub, smrk) starý cca 62 let. Pozemky jsou svažité k severovýchodní straně. V době oceňování byly pozemky využívané. K pozemkům vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku par. č. 1201/2, který je ve vlastnictví České republiky.

Součástí nemovité věci jsou porosty; příslušenství nebylo zjištěno.

Věcná břemena nebyla zjištěna.

Více viz znalecký posudek.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Břeclav, Mgr. Marcela Petrošová   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.