5. OPĚTOVNÁ DRAŽBA ID. 1/4 ORNÉ PŮDY V UHERČICÍCH, OKRES BŘECLAV

Aktuální stav dražby

aktivní - nové kolo

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 097 EX 6233/11
Odhadní cena: 69.490,- Kč
Nejnižší podání: 34.745,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 11.01.2022, 10:00
Expirace dražby: 11.01.2022, 10:30

Dražební jistota: 20.000,- Kč
Nejnižší podání: 34.745,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Břeclav
Obec: Uherčice

Popis:
Dražený pozemek je situován mimo zastavěné území obce, není určen územním plánem k zastavění a nachází se severně od obce v lokalitě využívané coby zahrádky a zahrady. Příjezd k pozemku je z jižní strany po nezpevněné polní cestě. Pozemek sousedí s lesem. Jedná se o kvalitní zemědělskou půdu.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Brno - město, JUDr. Karel Urban   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.