RODINNÝ DŮM S POZEMKY V OBCI VRAŽNÉ, ČÁST HYNČICE (OKR. NOVÝ JIČÍN)

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 160 EX 171/21-108
Odhadní cena: 3.661.000,- Kč
Nejnižší podání: 2.440.667,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 05.01.2022, 10:00
Expirace dražby: 05.01.2022, 10:20

Dražební jistota: 360.000,- Kč
Nejnižší podání: 2.440.667,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Nový Jičín
Obec: Vražné

Popis:
Jedná se o samostatně stojící, nepodsklepený, přízemní rodinný dům č.p. 56 ve Vražném, část Hynčice, s volným půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně technický stav odpovídá průběžné údržbě. Budova je obývaná.
Krov je dřevěný, střecha budovy polovalbová s krytinou ze šindelů. Na střeše jsou žlaby se svody a komín. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu, vchodové dveře do budovy dřevěné plné. Vnitřní dveře v domě jsou dřevěné částečně prosklené, okna domu dřevěná dvojitá.
Podlahy jsou kryté keramickou dlažbou. Obklady jsou z keramických dlaždic.
Fasáda budovy není zateplená. K domu patří zahrada, resp. pozemky o celkové výměře 3.580 m2.

Nemovitá věc je přístupná z místní zpevněné komunikace.

Dispozice domu: 2+1, koupelna je vybavena sprchovým koutem a WC.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny a vodovodu. Vodu lze také získat z vlastního zdroje - studny, ale dle sdělení manželky povinného není studna funkční. Odpady jsou svedeny do septiku. Vytápění lokální pomocí krbu, teplou vodu zajišťuje el. bojler. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. 312 se nachází stavba rodinného domu č.p. 56. Pozemek je v Katastru nemovitostí vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové ploše 629 m2. Na zastavěný pozemek navazuje pozemek parc. č. 313, v KN vedený jako trvalý travní porost o celkové ploše 456 m2, pozemky parc. č. 314 (867 m2) a 315 (811 m2) jsou v KN vedeny jako zahrada a pozemek parc. č. 316/1 je v KN veden jako trvalý travní porost o celkové ploše 817 m2. Výše uvedené pozemky spolu tvoří jeden funkční celek. Pozemky jsou oplocené, rovinaté, travnaté, udržované. Na pozemku se dále nachází přístřešek. Pozemky jako celek jsou přístupné přes pozemek parc. č. 491/2.

Součástí nemovité věci jsou IS, septik, studna (nefunkční) a porosty.

Příslušenstvím nemovité věci je oplocení, přístřešek.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. K nemovitosti je v KN vedeno věcné břemeno chůze a jízdy, které ale slouží ve prospěch pozemků povinného a zatěžuje nemovité věci třetí osoby.

Nemovitá věc se nachází v centrální zastavěné části obce ve smíšené zástavbě. Zastávka autobusu „Vražné, Hynčice” se nachází cca 450 m od oceňované nemovité věci. Železniční stanice „Mankovice” se nachází cca 2,8 km od oceňované nemovité věci.

Více viz znalecký posudek.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Břeclav, Mgr. Marcela Petrošová   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.